Từ khóa: cơ bản

Câu và thành phần câu cơ bản trong tiếng Trung

Câu và thành phần câu cơ bản trong tiếng Trung

Như chúng ta đã biết, câu là đơn vị được sử dụng trong việc giao tiếp ngôn ngữ. Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, điều mà chúng ta thường nghe thấy hoặc nói ra luôn là những câu có ý nghĩa được biểu đạt một cách trọn vẹn. Câu trong tiếng Trung, về cơ[…]