Từ khóa: giáo trình yct

Trọn bộ Giáo trình chuẩn YCT

Trọn bộ Giáo trình chuẩn YCT

Giáo trình chuẩn YCT, tiếng Trung gọi là《YCT 标准教程》, tiếng Anh là “YCT Standard Course”, là bộ giáo trình được sử dụng để giảng dạy tiếng Trung và luyện thi lấy chứng chỉ tiếng Trung YCT dành cho các đối tượng học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở (YCT là chữ[…]