Từ khóa: lạp bát

Lễ Lạp Bát

Lễ Lạp Bát

Lễ Lạp Bát (tết Bala) diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch hằng năm. Tháng 12 âm lịch ở Trung Quốc gọi là Lạp Nguyệt(tiếng Trung:腊月), người Việt ta thường gọi là tháng chạp, do đó mà mùng 8 tháng chạp (tức mùng 8 Lạp Nguyệt) được gọi là lễ Lạp Bát[…]