Từ khóa: trùng cửu

Tết Trùng Cửu

Tết Trùng Cửu

Tết Trùng Cửu, còn gọi là Tết Trùng Dương, diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Ngày mùng 9 tháng 9, hai số 9 trùng nhau, nên gọi là Trùng Cửu (重九), hay còn gọi là Trùng Dương (重阳). Cùng với Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và Tết Đoan Ngọ, Tết[…]