Từ khóa: từ gần nghĩa

Phân biệt cách dùng từ 知道 và 了解

Phân biệt cách dùng từ 知道 và 了解

Trong quá trình học tiếng Trung, bạn đã có bao giờ tự hỏi từ 知道 với 了解 có gì giống hay khác nhau không ? Chứ còn về nghĩa thì trước mắt là thấy hai từ này là hai từ gần nghĩa rồi đấy. Nếu bạn đã từng đặt ra câu hỏi như thế cho[…]