Danh mục: Truyện ngụ ngôn Hoa – Việt

Truyện ngụ ngôn chọn lọc song ngữ Hoa – Việt nhằm mục đích giúp bạn đọc trau dồi kỹ năng dịch thuật

Truyện ngụ ngôn tiếng Trung – Cái ghế thấp lùn

Truyện ngụ ngôn tiếng Trung – Cái ghế thấp lùn

矮板凳 ǎi bǎndèng 家里有一个矮板凳,主人嫌坐着不舒服,每次都用瓦片垫高四只脚坐。后来他觉得太麻烦,就想出一个办法,叫仆人把板凳搬到楼上去。等到他坐时,板凳还是跟原来一样矮,他气呼呼地说:“人们都说楼高,完全是骗人的话!” 随即命令仆人把板凳拆掉了。 ♥ 不从根本上找问题存在的原因,而用错误的方法去解决问题,是不能成功的。 出自:《历代笑话集 · 雅谑》 Cái Ghế Thấp Lùn Trong nhà có một cái ghế cực thấp, người chủ cứ chê ngồi không được thoải mái, mỗi lần ngồi đều dùng gạch ngói kê cao bốn chân ghế lên. Sau đó anh ta thấy như thế quá ư là phiền[…]