Từ khóa: vận tải

Từ vựng tiếng Trung giao thông vận tải

Từ vựng tiếng Trung giao thông vận tải

Từ vựng tiếng Trung giao thông là một sự bổ trợ không thể thiếu, có thể nói là cực kỳ quan trọng trong quá trình học tiếng Trung của chúng ta, bởi lẽ việc tham gia giao thông, sử dụng các phương tiện giao thông vận tải để đi lại, vận chuyển hàng hóa là[…]